PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
 

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola  na rok szkolny 2019/2020

 

1.  25.02.2019 - 14.03.2019r.  - składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.    15.03.2019 -  29.03.2019r.  - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20 t ust.7 ustawy

 

3.     01.04.2019r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

4.    02.04.2019r. – 05.04.2019r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  

5.    09.04.2019r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 Harmonogram  w postępowaniu uzupełniającym

 

1.  10.06.2019r.  – 14.06.2019r.          -  składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

2.    17.06.2019r. – 22.06.2019r. -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

  

3.    24.06.2019r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  

4.    25.06.2019r. – 27.06.2019r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  

5.    28.06.2019r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,