PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  MISJA I WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA
  

Wizja naszego przedszkola       

 

Każde dziecko jest dla nas ważne i niepowtarzalne·        Stwarzamy dzieciom sprzyjające warunki przygotowujące je do podjęcia nauki w szkole.


·        Wychowujemy i ukierunkowujemy rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych
potrzeb i  poszanowaniu ich praw.


·        Rozwijamy aktywność, dociekliwość, kreatywność i ambicję dziecka.


·        Rodzice są naszymi partnerami w wychowaniu dzieci.  Współpracujemy, wychodzimy
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców. 
 
 
 
 
 
 
Misja naszego  przedszkola


 

 

·        Przedszkole jest miejscem otwartym na dzieci i ich indywidualny rozwój, potrzeby rodziców i środowiska. 

·        Przedszkole jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym w szerokim słowa znaczeniu. 

·        Dbamy o zdrowie dzieci, higienę i estetykę otoczenia. 

·        Staramy się aby interakcje pomiędzy dziećmi i dorosłymi a także wśród dzieci były zawsze pozytywne.
 

·        Integrujemy dzieci młodsze ze starszymi, niepełnosprawne ze zdrowymi we wspólnych zabawach i podczas różnorodnych imprez środowiskowych, rodzinnych. 

·        Stosujemy metody rozwijające kreatywność dziecka; w sferze motoryki małej i dużej,
muzycznej i plastycznej, językowej, matematycznej i emocjonalno-społecznej. 

·        Zapoznajemy dzieci z bliższym i dalszym światem przyrody i techniki. 

·        Kształtujemy postawę patriotyczną wśród dzieci i świadomość własnej tożsamości
 


 
 

 
   
 
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free