PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Organizacja
 

 

 

 

 Podział grup

         W naszym przedszkolu funkcjonują grupy mieszane wiekowo. Do grupy najmłodszej przyjmowane są dzieci 2,5 i 3-letnie.
         W przypadku, gdy nie ma pełnej ilości dzieci do danej grupy wiekowej, uzupełnia się tę grupę innymi rocznikami dzieci.
        Do placówki przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
         Łączenie grup wiekowych ma kilka istotnych zalet. Dzieci mają możliwość naśladowania różnych pomysłów, zachowań kolegów, starsze uczą się opiekuńczości w stosunku do młodszych. Przebywając w grupach mieszanych wiekowo dzieci szybciej uczą się samodzielności i odpowiedzialności oraz akceptacji rówieśników.
          W grupach młodszych, gdzie jest 13 dzieci 2,5-3-letnich przysługuje pomoc nauczyciela za zgodą Organu Prowadzącego.   
    
         W naszym przedszkolu od wielu lat panuje zwyczaj prowadzenia grupy od maluchów do
starszaków przez te same nauczycielki - z jednoczesną zmianą pomieszczenia.         

         Kilkuletnia praca tego samego nauczyciela z tą samą grupą dzieci jest korzystna dla:
 
  • dzieci, które przyzwyczajają się emocjonalnie do tych samych osób, 
  • nauczyciela, który ma możliwość lepszego poznania dzieci, a co za tym idzie lepszego wspierania  ich indywidualnego rozwoju, 
  • ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych na gruncie przedszkole - dom.
       Dajemy również dzieciom możliwość przebywania z innymi nauczycielami i dziećmi z innych grup poprzez organizowanie wspólnych przedstawień, spotkań i zabaw w czasie otwartym.
        Aby natomiast złagodzić stresy dzieci najmłodszych przekraczających próg przedszkola stwarzamy możliwość wspólnych spotkań rodziców, dzieci i nauczycieli w okresie poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola (tzw. Dni Otwarte Przedszkola). Równocześnie nauczycielki wdrażają programy adaptacyjne w swoich grupach wiekowych.

Posiłki

Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki :
        8.00 – śniadanie, 
      11.30 – obiad,
      14.00 –podwieczorek.
        
                            
 

 


 

 

Ramowy rozkład dnia grup
9 godzinnych i 5 godzinnej (rannej) 

6,30 – 8,00
Schodzenie się dzieci, gry i zabawy; zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, integrujące grupę, kształtujące aktywność i samodzielność dzieci
 
8,00 – 9,00
Śniadanie, czynności samoobsługowe, wyrabianie zasad zdrowego żywienia
 
9,00 – 10,00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy edukacyjne,
zajęcia dydaktyczne różnego typu
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 
10,00 – 10,30
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne
 
10,30 – 11,45
 Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo-porządkowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
11,45 – 12,30
Obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków
 
12,30 – 14,00
Prowadzenie różnych form wypoczynku, dzieci młodsze odpoczynek poobiedni, dzieci starsze relaksacja, zajęcia wpływające na rozwój sfery intelektualno-poznawczej, emocjonalnej i fizycznej 
14,00 – 14,30
 Podwieczorek, czynności samoobsługowe i higieniczne wdrażanie zasad zdrowego żywienia 
 
14,30 – 16,00
Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci. Kontakty z rodzicami
 


 
Ramowy rozkład dnia grup 5 godzinnych (grupa popołudniowa )


11,30 – 11,45
Schodzenie się dzieci, gry i zabawy; zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 
11,45 – 12,30
Obiad, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków


12,30 - 13,00
Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy integracyjne
 
 
13,00 – 14,00
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zabawy, zajęcia edukacyjne, dydaktyczne różnego  typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego
 
14,00 – 14,30
Posiłek, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłowa postawę dziecka podczas spożywania posiłków
 
 
14,30 – 15,30
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności, zabawy w ogrodzie, na boisku, w parku, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe. Zajęcia organizowane na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcz0-porządkowe. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 
15,30 – 16,30
Zabawy swobodne w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, Kontakty z rodzicami.

 

 

  

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,