PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W GÓRZE ROK SZKOLNY 2017/2018
   
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. M. Konopnickiej w Górze
  Rekrutacja 2018-2019
 
Harmonogram czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019
 

1.     26.02.2018 - 15.03.2018r.  - składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.     16.03.2018 -  29.03.2018r.  - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20 t ust.7 ustawy

3.     30.03.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych

4.     03.04.2018r. – 05.04.2018r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.     09.04.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychHarmonogram  w postępowaniu
uzupełniającym
 

1.  11.06.2018r.  – 18.06.2018r. -  składanie  wniosków o przyjęcie do przedszkola z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2.       19.06.2018r. – 22.06.2018r. -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i  dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

3.    25.06.2018r. -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4.    26.06.2018r. – 28.06.2018r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.    29.06.2018r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


  

 

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
DZIĘKUJĘ ZA WIZYTĘ NA TEJ STRONIE,